Kontakt

Mgr. Ivana Krekáňová
Daxnerova 17/2670
010 01 Žilina

Tel.: +421 908 917 192
Mail: info@ivanakrekanova.sk

Osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch alebo súboroch zadaných na preklad sú spracúvané výhradne na účel prekladu v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z., pričom právnym základom je plnenie zmluvnej povinnosti prekladateľa voči zadávateľovi.

© Copyright – Mgr. Ivana Krekáňová | web: Aeternus Pictures