Letné dvojčíslo časopisu Romboid (5-6/2013) sa okrem iného venuje aj témam situácie prekladu a postavenia prekladateľa v spoločnosti. Keďže Romboid je časopis z oblasti literatúry a umenia, pod prekladom má na mysli preklad umelecký (čo samozrejme nie je na škodu, len je potrebné to rozlišovať) a v tomto dvojčísle sa o ňom dočítate mnoho zaujímavého.

 

Časopis otvára rozhovor s Jánom Vilikovským o jeho živote a (najmä) pôsobení v oblasti umeleckého prekladu, za režimu aj po novembri. Veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý pootvára dvere do jeho súkromia, vzťahu k literatúre ako takej či pozadia redakčnej práce.

Samotný tematický blok venovaný súčasnej ekonomickej a spoločenskej situácii umeleckého prekladu začína preklad eseje poľskej prekladateľky Anny Wasilewskej, v ktorej sa venuje aktuálnym problémom umeleckého prekladu v celkom širokom zábere, ktorý okrem iného spomína aj postavenie francúzskych prekladateľov či divadelná prax (a ako bonus na záver krásny citát Osipa Mandelštama - stojí za prečítanie). Na túto esej reaguje Jarmila Samcová, šéfredaktorka časopisu Revue svetovej literatúry, a porovnáva závery Anny Wasilewskej so situáciou na Slovensku.

Mimoriadne zaujímavá je aj anketa, v ktorej sa niektorí slovenskí prekladatelia umeleckej literatúry (napr. Ján Štrasser, Marián Hatala, Adam Bžoch, Ján Zambor, Aňa Ostrihoňová a ďalší) vyjadrujú k postaveniu umeleckých prekladateľov na Slovensku, potrebe špecializovaného prekladateľského vzdelávania či edičnej politike a praxi slovenských vydavateľstiev.

Tému uzatvárajú tri otázky (a pochopiteľne aj odpovede) pre Oľgu Ruppeldtovú, predsedníčku Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry, napríklad o tom, ako sa SSPUL darí v spoločnom presadzovaní profesijných požiadaviek a čo vlastne SSPUL robí.

Pre prekladateľov veľmi zaujímavé dvojčíslo, keďže postaveniu prekladateľov sa v našom mediálne priestore venuje len málo pozornosti. Ešte sa dá zohnať, tak si ho určite prečítajte. Celý obsah je tu.
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP