Práve som dočítala poviedkovú zbierku od Dana Simmonsa „Modlitby ke zlomeným kamenům“, ktorú do češtiny preložil Ivo Reitmayer. Hoci musím priznať, že sa mi poviedky ako celok čítali celkom dobre, v texte som natrafila na niekoľko vecí, ktoré ma prinajmenšom zarazili. Už v úvode, v ktorom Harlan Ellison opisuje, ako objavil spisovateľský talent Dana Simmonsa, je napísané: „Flannery O´Connor jednou prohlásil...“. Prekladateľ z angličtiny nevie, že známa spisovateľka Flannery O´Connor bola žena? A keď nevie, prečo si to nezistí?

Úvodom to ale samozrejme neskončilo. Jedna chyba sa dá pričítať preklepu, chvíľkovej nepozornosti (hoci považovať Flannery O´Connor za muža je sakra veľká nepozornosť), ale v poviedke Iversonovy díry je opäť veta ako päsť na oko (s. 224 prekladu): „Otec se mě znovu a znovu ptal, jestli se učíme bojovat Boerskou válku.“ A Ivo Reitmayer to ešte zaklincoval poznámkou prekladateľa pod čiarou: „Boerská válka – válka mezi Velkou Británií a Boery z Jižní Afriky v letech 1899 – 1902.“ To sa asi ťažko zisťuje, že po česky (aj slovensky) to boli Búri a búrske vojny.

Ale to ešte stále nie je všetko, bohužiaľ. Je tam jedna poviedka, ktorá je tak trochu postapokalyptická náboženská dystopia (Noční můra z kolébky) a tam sa kazateľ modlí s deťmi (s. 104 prekladu): „Matěji, Johne, Marku a Luku,“ začal. „Požehnejte nám postýlku.“ Čekal, až to obě děti zopakují, pak pokračoval: „Jime, Jane, Pavle a Tommy,“ zašeptal.“ Evanjeliá, apoštoli, niečo? Keď už, tak aspoň ich české mená, ktoré sa predsa dajú tiež zdrobniť. Ale Jim a Tommy?

Keďže som čítala len preklad a nemala som k dispozícii originál, neviem, na čo všetko by som ešte „natrafila“, ale keď som si prečítala obžalovací spis z Koniáša z roku 1997 (Koniáš je prekladateľská anticena, ktorá sa udeľuje za najhorší SF preklad v danom roku – a preklad knihy „Modlitby ke zlomeným kamenům“ od Iva Reitmayera ju v tom roku „vyhral“), videla som, že som o dosť prišla. Od zamyslenia sa nad prekladom samotného názvu zbierky až po úplne negatívne posuny. Ak máte záujem, prečítajte si.

Je mi záhadou, že ani redaktor tieto hlúposti neopravil, a že to vôbec vydali. Text, kde prekladateľ nazve Dantovo dielo „Boží komedie“ (s. 86 prekladu)!

 

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP