Opäť návšteva hotela a opäť niečo pre zábavu (zamyslenie?). Na stole reštaurácie položený dvojjazyčný propagačný letáčik hotela, na ktorom stojí: Denné menu / Daily menu served every day.

 

Tomu hovorím pleonastický preklad (pleonazmus: nadbytočné hromadenie synoným rozličného slovného druhu), teda inými slovami tak zbytočný pleonazmus, že je to až neuveriteľné.

 

Len tak mimochodom, tieto – ja tomu hovorím hotelové – preklady sú na jednej strane nekonečným zdrojom zábavy, a na druhej strane sú aj veľmi poučné (v zmysle „takto sa to nemá robiť“). Česť svetlým výnimkám samozrejme.

 

Sú aj prípady, kedy je chudák prekladateľ bombardovaný pleonazmami typu „pozemské terestriálne vysielanie“. Heslo: GIGO.
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP