Termín GIGO (garbage in, garbage out; pre tých, ktorí chcú vyzerať veľmi múdro, je to latinsky „purgamentum init, exit purgamentum“ ;-) aj keď to už neznie tak dobre) vymyslel údajne IBM informatik George Fuechsel, ktorý tým chcel svojim študentom pripomínať, že počítač spracuje len to, čo mu dáme, a ak mu zadáme nezmyselné údaje, vychrlí nám nezmyselné výsledky; teda inými slovami, že kvalita vstupu sa rovná kvalite výstupu.

 

 

Spojenie GIGO postupom času preniklo do takmer všetkých oblastí, kde je obtiažne dostať dobrý výsledok alebo rozhodnutie na základe zlých, neúplných, alebo nezmyselných údajov či informácií. GIGO sa s veľkou obľubou používa aj v súvislosti s prekladaním – ak prekladateľ dostane text, ktorý je neúplný, nekoherentný či nezmyselný, asi len ťažko z toho vytvorí niečo so štipkou zmyslu, keďže ani my prekladatelia nie sme jasnovidci (no nie, naozaj nie sme).

 

Nedávno som narazila na peknú GIGO variáciu „garbage in, gorgeous out“ (názov jednej knihy od Walta Garnetta) – v preklade by to bolo do istej miery ideálne aplikovať, aj keď akademici vedú dosť časté spory o tom, či v prípade takého textu má prekladateľ doňho vstupovať alebo nie, či už štylisticky alebo obsahovo – niektorí tvrdia áno, niektorí tvrdia nie...ťažko povedať, asi to záleží od prípadu k prípadu. Ako keď som v jednej zmluve mala takýto bod: „The parties to this Contract is executed in two counterparts.“ (kde je niečo očividne navyše), alebo dve prílohy napísané veľkým začiatočným písmenom a jedna malým... V ďalšej zmluve veta: „In consideration of the facts that customer may order 1 piece of testing program.“ (a bodka, koniec vety). Alebo: „The Contract in duplicate, each party holds one.“ Jeden nezmysel za druhým, a to sú len tie ktoré mám práve po ruke (a nie je to len v anglických textoch bohužiaľ).

 

A môžu si akademici tvrdiť koľko chcú, že prekladateľ do textu vstupovať nemá, a že preklad má byť verným obrazom originálu, takéto veci treba do istej miery upraviť či zmeniť tak, aby dávali zmysel, ale najlepšie je vtedy vždy oznámiť to aj zadávateľovi prekladu, najmä keď sa jedná o zmluvné dokumenty (kde je prekvapujúco aj najviac nezmyslov).

 

V tých horších prípadoch je to aj opačne, keď je „gorgeous in, garbage out“, ako keď som sa v jednej knižke o filozofii dozvedela, že Voltaire bol „starý bakalár“ (v anglickom origináli očividne „old bachelor“, ach až veľmi očividne pre niekoho). No nič. V preklade by asi ideálne GIGO malo byť „gorgeous in, gorgeous out“, však.

 

Dodatočná poznámka:

 

GIGO texty by mali nosiť učitelia svojim študentom na prekladateľské semináre, namiesto štylisticky dokonalých textov. GIGO je omnoho lepšia didaktická pomôcka, a okrem toho, v skutočnom živote sa budú na každom kroku stretávať s textami, ktoré nedávajú zmysel, chýbajú v nich slová, ak nechýbajú, tak je ich priveľa, a tak ďalej...

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP