Veľmi jednoducho, pošlite mi email so žiadosťou o cenovú ponuku s textom na preklad v prílohe a ja sa vám ozvem čo najskôr. V prípade, že máte záujem o expresné vypracovanie prekladu, odporúčam vám, aby ste ma kontaktovali telefonicky, a ja vám priamo poviem, či nepracujem na inej zákazke a ako rýchlo vám viem daný rozsah vypracovať.

Najjednoduchšie aj najrýchlejšie je doručenie emailom. Dokument na preklad mi môžete poslať vo formátoch Word, Excel, PowerPoint, Notepad... A samozrejme aj ako obrázok (.jpg, .gif) alebo v Adobe Acrobate (.pdf).

V prípade, že máte dokument len v tlačenej forme, môžete mi ho poslať aj poštou, vtedy však treba mať na pamäti, že čas vyhotovenia sa predĺži o dobu, kým sa preklad ku mne dostane.

Ak však potrebujete úradný preklad, musíte mi ho doručiť osobne alebo poštou, keďže v takom prípade sa dokument fyzicky viaže s prekladom (pozri aj Úradné preklady).

Preklad vám doručím elektronicky (vo formáte Word, Excel resp. PowerPoint), v prípade potreby poštou. Pre úradný preklad si musíte prísť osobne, ale aj ten vám viem v prípade potreby zaslať poštou.

Normostrana (skratka NS) je základným nástrojom stanovenia množstva prekladu, od ktorého sa odvíja najmä cena (pri preklade platíte za počet preložených normostrán).
Počet normostrán si vo Worde vypočítate veľmi jednoducho:
1. Nástroje
2. Počet slov
3. Znakov (vrátane medzier)
Jedna NS má 1800 znakov. Ak vydelíte počet znakov vrátane medzier číslom 1800, dostanete počet NS dokumentu, teda:

9480 znakov (vrátane medzier) delené 1800 = 5,26 NS

Pri formáte inom ako je Word sa dá množstvo NS len odhadnúť (pokiaľ sa nedá text skopírovať do Wordu).

POZOR!
Rovnaký text má v rôznych jazykoch aj rôzny počet normostrán! Vo všeobecnosti býva anglický text o niečo dlhší ako slovenský, ale nemusí to tak byť vždy...pri jednej strane sa rozdiel až tak neprejaví, ale treba to mať na pamäti pri dlhších prekladoch (keďže cena sa odvíja od počtu normostrán prekladu, nie originálu).

Táto informácia je pre kvalitu prekladu dosť podstatná, pretože je jeho účel ovplyvňuje výber štylistických prostriedkov. V niektorých prípadoch je účel jasný už z podstaty prekladu (napr. abstrakt diplomovej práce), pri niektorých však nie (napr. manuál pre navigačný systém – môže byť určený pre oficiálnu tlač, alebo len pre potrebu jednotlivca, ktorý si ho kúpil v zahraničí a potrebuje porozumieť niektorým funkciám)...teda pragmatika, účel prekladu, je dôležitý pre spôsob a prístup, aký prekladateľ zvolí pre daný preklad.

Prečítajte si aj článok o pragmatike prekladu.

Záleží na tom, ako rýchlo ho potrebujete. Prekladateľ dokáže štandardne vypracovať 8 - 10 normostrán (podľa náročnosti prekladu) za deň. Samozrejme je vždy lepšie, ak má prekladateľ na preklad dostatok času, ale v prípade, že potrebujete preklad veľmi súrne (napr. do 12 či 24 hodín, alebo ASAP), zavolajte mi a ja vám rovno poviem, či nepracujem na inej zákazke a ako rýchlo vám môžem preklad vypracovať.

Áno, som aj úradná prekladateľka. Viac informácií nájdete v časti Úradné preklady.

Samozrejme, informácie obsiahnuté v zadanom preklade podliehajú prísnej prekladateľskej etike a zaručujem vám, že sa nedostanú k žiadnej tretej osobe.

V prípade úradných prekladov je povinnosť zachovania mlčanlivosti priamo stanovená v Zákone č. 382/2004 Zb., ktorý činnosť úradných prekladateľov upravuje.

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP